اعلموا انی فاطمه
هدیه به محضر مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها سه بار سوره توحید را تلاوت فرمایید


غروب خورشید نبوت


آسمان و زمین با تمام بزرگیشان این روزها است که کوچک می شوند و کم وزن و سبک ، زمین تاریک می شود و ظلمانی و ظلمانی به گونه ای که دیدن سخت دیده آزار می شود چشم ها فروغ خورد را از دست می دهند و این همه حقایق پشت پرده ظلمت فرو می رود آری زمین کم می شود چه کم شدنی ، تاریک می شود چه تاریک شدنی ، کوچک می شود چه کوچک شدنی این کیست که به زمین و آسمان این همه بهاء و ارزش و وزن داده بود و او کسیت که به وجودش زمین محل آمد و شد ملائکه الهی قرار گرفته بود و به یمن قدومش عرشیان فرشی شده بودند و فرشیان عرش نشین او که بود که وجودش نور آسمان و زمین بود و به نورش حقایق عالم هویدا و پرده های شک و ریب و ظلمت و تاریکی دریده شده بود او رفت اما افسوس و هزاران افسوس که نه زمین تاب تحملش داشت و نه آسمان از تحمل دوریش هر دو بی تاب بودند یکی برای ماندنش و دیگری برای رفتنش یکی برای دیدنش و دیگری برای راندنش یکی مشتاق حضورش و دیگری خسته از وجودش او که مهر از دستش مهربانی دیده بود ، عدل به وجودش اعتدال یافته بود و عشق عاشق و دلباخته شده بود ، شرافت به وجودش شرف یافته بود و فضلیت به او لباس فضلیت به تن کرده بود و شهامت و شجاعت از صبر و استقامت او کام سیراب کرده بود و موت به وجودش حیات یافته بود آری او که از هر بزرگی بزرگتر و از هر زیبایی زیباتر و از هر پاکی پاکتر و از هر نوری نورانیتی و در یک کلمه او همان بود که به وجودش زمین وزن و خورشید نور و اسمان تراوت و شادابی و بشریت انسانیت و آزادی یافته اند

ای پیام آور زیباترین گل واژه های عالم هستی ای آن که به وجودت حیات حیات یافت و به نورت نور روشنایی گرفت .ای همیشه زنده و روشن و تابنده کاش می شد یکبار برای یک لحظه طلوع می کردی تا فروغ وجودت نفس های بی جان و جان های بی روح  و روح های بی طراوت را جانی دوباره می دمید و خسته گان شب های تار را قوتی دیگر می بخشید

خدایا ، مهربانا اگر با نام تو آشناییم او یادمان داده است و اگر نشانی از تو داریم او نشانمان داده است و هر چه داریم به کرم او عطا شده است جز او ، عطای او هیچ ارزشی در خود سراغ نداریم

خدایا برای او چه بخواهم که سزاوار او باشد و تو عطا نکرده باشی ؟ می دانم هر چه از ارزش ها و فضلیت ها و خوبی ها تصور کنم نمی  در قبال داده های دریایی تو است اما خدایا دلم می خواهد  او را به نام کریمت کرامتی بخشی که سزاوار کرامت تو است . مقامی و مرتبتی بخشی که سزاوار مرتبت و مقام توست

رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله و ملائکته و انبیائه و رسوله و اولیائه و صلوات المصلین علیه و آله را و شهادت فرزند با کرامتش صادق آل محمد را به تمام زمینیان و حقیقت جویان و تشنه گان حیات ، تسلیت می گویم 

[ پنج‌شنبه 29 دی‌ماه سال 1390 ] [ 23:58 ] [ علیرضا ]
درباره وبلاگ

بر پنچره انتظار نشسته ام تا تماشاگر بارش های لطیف و آسمانی شما عزیزانی باشم که ابر وجودتان بر سر زمین اندیشه های من گذر می کند
آخرین مطالب